10 Siswa- Siswi Peraih Nilai Terbaik pasa ASAJ (Asemen Sumatif Akhir Jenjang) Tahun Pelajaran 2022/2023 SMP Negeri 1 Tembarak

Peringkat 1 : Winahyu Pramudita 9F

Peringkat 2 : Muhammad Fahrizal 9D

Peringkat 3 : Muhammad Irsyadul Khaqi 9D

Peringkat 4 : Isma Nur Laila 9F

Peringkat 5 : Uyaina Syofa 9D

Peringkat 6 : Tsalatsa Khairunnisa 9B

Peringkat 7 : Novita 9B

Peringkat 8 : Adiza Sabrina La Sakila 9A

Peringkat 9 : Zeni Shyna Listya 9D

Peringkat 10: Ramdan David Arfiansyah 9C