Projek 2 rencana akan dilaksanakan bulan November 2022. Tema projek kali ini adalah Krarifan Lokal. Projek akan dilaksanakan oleh semua siswa kelas 7.